ANSÖKAN

Om du vill be om hjälp från Julänglar, behöver du fylla i den här ansökan.
Vi ställer några krav för att vi ska ta emot din ansökan.

1. Du måste ange en referens.
En referens är en person som kan intyga att du faktiskt är i behov av ett extra stöd till jul. Det kan till exempel vara en lärare, en handläggare eller en annan person som mött dig i sin yrkesroll.
Det är inte tillåtet att använda en släkting, familjemedlem eller god vän som referens. Ange referensens namn och telefonnummer.

2. I ansökan frågar vi också bland annat om storlekar i kläder och skor. Det är för att vi ibland får in nya kläder och skor som vi då gärna vill skänka vidare till någon som behöver.

Beskriv varför du behöver vår hjälp?

I år finns det möjlighet att få en jultallrik som finns att hämta upp på Pinchos i Motala. Upphämtningstid meddelas senare.

Det kan vara tex. lärare, kurator, präst, handläggare, godman, boendestödjare eller liknande. (Det är inte tillåtet att använda en släkting, familjemedlem eller god vän)